تماس با ما
نشانی: دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان
پست الکترونیکی: pr@du.ac.ir
مرکز تلفن دانشگاه: ۶-۳۵۲۲۰۰۸۱ ۰۲۳
نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰
کد پستی: ۴۱۱۶۷ – ۳۶۷۱۶
تلفکس روابط عمومی: ۳۵۲۲۰۲۴۹ ۰۲۳