دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

 

لیست محل های اقامتی شهرستان دامغان

محل اقامت 

شماره تماس 

هتل دانش (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی)

023-35231121

مهمانسرای جهانگردی

023-35242070

مهمانسرای فرهنگیان

023-35341952

مهمانپذیر امیر

023-35231776

023-35232220