دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

خواهشمند است شرکت کنندگان عزیز جهت ارائه پوستر ، اندازه پوستر را 70 در 90 سانتی متر در نظر گرفته و فونت سایز آن بگونه ای باشد که از فاصله یک متری قابل رویت باشد( مثلا 16 یا 18)و همچنین پوستر در قالب ساختار همایش با آرم و علائم موجود طراحی گردد.