دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

به اطلاع شرکت کنندگان عزیز می رساند، پس از طی مراحل بررسی و داوری مقالات نتیجه داوری و لیست مقالات پذیرفته شده بشرح زیر می باشد :

 

ردیف عنوان مقاله نویسنده (گان)
1

کانی شناسی و ژئوشیمی لیستونیت های اسلام آباد، ارسنجان، استان فارس

حمیده مختاری

و ...

 
2

سنگ نگاری و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی جنوب غرب کلاته خوش (غرب فریمان)

فاطمه خوش نیت

3

ژئوشیمی کانیایی کلینوپیروکسن های افیولیت گفت (سبزوار)

فهیمه شهبازی

4

پتروژنز پلاژیوگرانیت های شمال کامرود و جنوب دهشیر

خدیجه ستاره حیدری

5

ژئوشیمی و موقعیت تکتونیکی مجموعه افیولیتی منطقه ماغو (جنوب باختری فریمان)

احمد احمدی خلجی

6

دگرسانی لیستونیتی در افیولیت ملانژ منطقه بابالو (چالدران- آذربایجان غربی)

نسرین پور فتحی

7

مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی بازالتهای بالشی مجموعه غربی افیولیت خوی، شمال غرب ایران

بنفشه لکی محله

8

بررسی توزیع عناصر گروه پلاتین PGE و کاربرد آن در ژنز کرومیتیت های مجموعه ده شیخ (جنوب استان کرمان، ایران) 

سیما پیغمبری

9

 

 
ژنز و شرایط تشکیل آمفیبول در متاگابروهای مجموعه افیولیتی جنوب دهشیر

خدیجه حیدری

10

دگرگونی های واحد بازیک سکانس افیولیتی دزگ(جنوب غرب حاجی آباد)

زهره اسماعیلی

11

ژئوشیمی پروتولیت شیستهای آبی مجموعه دگرگونی اسالم(شمالغرب رشت): بقایایی از حوضه اقیانوسی پالئوتتیس

محمد سعادت

12

رخداد و شرایط تشکیل رگه های لیستونیتی ناحیه گلوانس، کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیت خوی (شمال غرب ایران)

مروت فریدآزاد

13

شواهد رخساره شيست سبز در متادلريت‌هاي شمال شهركرد، پهنه سنندج- سيرجان

فاطمه خیری نیک

14

فاکتورهای کنترلکننده تشکیل فریت کرومیت در کرومیتیتها و پیروکسنیتهای کانسار چشمه بید، افیولیت نیریز، ایران

علیرضا اسلامی

15

کانی شناسی و شیمی کانی دایک های دیابازی افیولیت نورآباد-هرسین (شمال غرب لرستان)

زهرا یوسف وند

16

پتروگرافی و شیمی کانیهای گابروهاي قره قلي، افيوليت

 سبزوار

 

مریم عبداله زاده