دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

***اطلاعیه شماره 1***

مسئول مقاله (نفر اول یا ارسال کننده مقاله) در صورت تمایل به دریافت گواهی ارائه حتما بایستی در هنگام ارائه مقاله اعم از پوستر یا سخترانی در همایش حضور داشته باشد . در غیر اینصورت تا تاریخ 31/5/94 می بایست سخنران جایگزین به دبیرخانه همایش معرفی گردد.

 

 

***اطلاعیه شماره 2***

 

مهلت ثبت نام در همایش و ارسال فیشهای واریزی تا  تاریخ 15/05/94 تمدید شد . ( برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید)