دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش می رساند باتوجه به اینکه نتیجه داوری مقالات تا تاریخ 15/5/94 از طریق همین سامانه اطلاع رسانی می گردد. لذا شرکت کنندگان عزیز می بایست تا  تاریخ 94/5/20 نسبت به ارسال فیش های :


الف) ثبت نام در انجمن ( درصورت صلاحدید)

ب) ثبت نام در همایش (طبق جدول موجود در قسمت هزینه های شرکت در همایش)

ج) هزینه تغذیه و اسکان(طبق جدول موجود در قسمت هزینه های شرکت در همایش)

د) هزینه شرکت در کارگاه ( در صورت صلاحدید) 


که به شماره حسابهای ذکر شده واریز گردیده به آدرس ایمیل همایش همراه با یک شماره تماس جهت اطلاع رسانی های بعدی( siseg7@du.ac.ir) ، اقدام نمایند .


 

****نکته مهم شماره 1 ***


شرکت کنندگانی که نیاز به خوابگاه متاهلی دارند حتما تا تاریخ 1/5/94 با مسئول دبیرخانه همایش (آقای مهندس طاهرانپور به شماره:09192324696) جهت رزرو اتاق و اطلاعات تکمیلی تماس حاصل نمایند.

 

 

****نکته مهم شماره 2 ***


ارزش مقالات ارسالی شرکت کنندگان که مورد پذیریش قرار می گیرد، چه در قالب پوستر و چه در قالب سخنرانی دارای ارزش یکسان می باشد.