دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 با توجه به درخواستهای مکرر شرکت کنندگان مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات بدینوسیله به اطلاع اساتید و پژوهشگران گرامی می رساند :


مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15/4/1394 تمدید گردید.