دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

کارگاه آموزشی


انتخاب روش مناسب


تجزیه کانی­شناختی و تجزیه شیمیایی


اکتشاف مواد معدنی


1-XRD

2-XRF

3-ICP

4-Wet Chemistry

5-EPMA

 

دکتر محمد حسن کریم­پور


دکتر آزاده ملک­زاده شفارودی


زمان: چهارشنبه عصر 18/6/1394


مکان: دانشگاه دامغان

 

هزینه شرکت در کارگاه : 500000 ریال