دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

تماس اصلی

دکتر مجتبی تاجیــک - دکتر داود عاجلـــو
دبير اجرایی همايش - دبیر علمی همایش
دانشگاه دامغان
استان سمنان، شهرستان دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، ساختمان خوارزمی، دبیرخانه همایش

تلفن: 02335220112
فاکس: 02335220169
پست الکترونیک: snccs@du.ac.ir