دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

 

هزینه ثبت نام شامل هدایا، خدمات علمی و سی دی مقالات، بازدیدهای درون شهری و پذیرائی (میان وعده برنامه) می باشد.

 

 

 

 

لازم به ذکر است که اتاق های مورد استفاده، چهـــار تخته و در خوابگاه دانشجویــی می باشد. جهت درخواست برای استفاده از اتاق بصورت یک نفره یا دو نفره هزینه کل اتاق (600,000ریال)  دریافت می گردد.

 

 

پرداخت الکترونیکی هزینه های شرکت در همایش