دانشگاه دامغان سامانه مدیریت همایش‌های دانشگاه دامغان

 

دانشگاه دامغان، نماد دانش دوستی دامغان؛ پرورنده علم و هنر دینی، پژوهنده دانش و فن بومی، گستراننده بصیرت و پویایی، حاصل خواست و اراده مردمان دوستدار علم و فرهنگ خطه کهن دامغان است که سعی بلیغ خود را به راهبری شادروان دکتر محمد مسعود منصوری در سالهای 67-1364 در تأسیس دانشگاهی جامع و مردمی بنام رسول اکرم (ص) در دامغان گذاشته اند که حاصل پشتیبانی آن فرهنگ دوستان و تلاش بعدهای دانشگاهیان دانشگاه دامغان شرایط کنونی دانشگاه که شامل 8 دانشکده و گروه آموزشی، یک پژوهشکده، 136 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه، 5161 دانشجو در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و 68 رشته و گرایش را رغم زده است و همگی دامغانیان و دانشگاهیانش برآنند تا همچون گذشته با پیوند فرهنگ، علم و اراده، این دانشگاه را به یکی از قطب های علمی و منحصر به فرد کشور و زیبنده نام صد دروازه کهن است مبدل سازند.

 

1364 -آغاز فعالیت های مردمی به منظور شکل گیری دانشگاه تحت عنوان دانشگاه رسول اکرم(ص)


زمستان 1367 - موافقت اصولی با تشکیل دانشکده علوم پایه دامغان از محل کمکهای مردمی توسط وزارت آموزش عالی وقت


تابستان 1368 - انتصاب مهندس علی اصغر نادری به عنوان رییس دانشکده علوم پایه دامغان به منظور راه اندازی دانشکده از محل کمک های مردمی


 مهر 1371 - آغاز فعالیت آموزشی دانشکده علوم پایه دامغان با ورود 35 دانشجو در رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی


1371 - اختصاص اولین بودجه جاری به دانشکده علوم پایه دامغان از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت


مهر 1375 - انتصاب دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم به عنوان رییس جدید دانشکده


1377 - اختصاص اولین بودجه عمرانی به مبلغ 460،000،000 ریال جهت مطالعه و احداث پروژه های عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه


مهر 1379 - راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد با جذب دانشجو در رشته ریاضی محض گرایش جبر


 شهریور 1381 - موافقت با تبدیل دانشکده علوم پایه دامغان به دانشگاه علوم پایه دامغان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


1384 -  تأسیس صندوق بورس تحصیلی مدیر عالمی و بانو برای حمایت از دانشجویان ممتاز


1384 - کسب رتبه اول پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در نسبت مقالات نمایه شده در ISI به هیأت علمی


مرداد 1386 - انتصاب دکتر علی حقیقی اصل به عنوان رییس جدید دانشگاه


1386 - کسب رتبه پنجم بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از حیث قبولی دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی


شهریور 1388 - عضویت در اتحادیه دانشگاه های جهان (IAU)


بهار 1389 - موافقت با تبدیل دانشگاه علوم پایه دامغان به دانشگاه دامغان و تغییر مأموریت دانشگاه از علوم پایه به جامع(تمامی رشته ها و گروه های آموزشی) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت


بهار 1389 - راه اندازی دانشکده های فنی و مهندسی  و هنر و موافقت اصولی با پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، تلویزیون و هنرهای دیجیتال و ادبیات نمایشی


بهمن 1389 - راه اندازی مقطع دکتری با جذب دانشجو در رشته ریاضی محض گرایش های: جبر، هندسه و آنالیز و رشته فیزیک گرایش ماده چگال


شهریور 1391 - عضویت در اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW) 


زمستان 1391 - راه اندازی گروه علوم انسانی با موافقت اصولی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش فقه و جزا


تابستان 1393 - انتصاب دکتر عبدالعلی بصیری به عنوان سرپرست دانشگاه دامغان

 

 

 

 

معرفی دانشکده ها


دانشکده علوم زمین به عنوان نخستین دانشکده دانشگاه دامغان در مهرماه سال 1371 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای 2 گرایش زمین شناسی و ژئومورفولوژی در مقطع کارشناسی و 5 گرایش تکتونیک، چینه و فسیل شناسی، اقتصادی، پترولوژی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد و دارای 21 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. این دانشکده دارای 10 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی به نامهای میکروسکوپی، رسوب شناسی، زمین شناسی فیزیکی،  فتوژئولوژی و نقشه برداری، دیرینه شناسی، تکتونیک تجربی، آنالیز دستگاهی مجهز به دستگاههای XRD , XRF  ( مشترک با دانشکده فیزیک)، آنالیز دستگاهی ICP-OES (مشترک با دانشکده شیمی)،سیالات درگیروکارگاه مقطع گیری می باشد.

 

 

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر در  مهرماه سال 1373 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر  دارای 3 رشته آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی و 7 رشته: ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، ریاضی محض گرایش جبر، ریاضی محض گرایش هندسه، ریاضی محض گرایش آنالیز و ریاضی کاربردی علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و 6 رشته گرایش: ریاضی محض گرایشهای جبر، هندسه و آنالیز و ریاضی کاربردی گرایشهای آنالیز عددی و تحقیق در عملیات و بهینه سازی در مقطع دکتری و همچنین دارای 32 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. این دانشکده دارای 3 سایت آموزشی به نامهای سایت DN شامل شبکه و پایگاه داده ها، سایت G.V  شامل 3 آزمایشگاه به نامهای گرافیک، واقعیت مجازی و محاسبات علمی و سایت عمومی دانشکده و 2 سالن مجهز تحقیق و مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکتری و آزمایشگاه تخصصی ریاضی کاربردی است.

 

 

دانشکده فیزیک در مهرماه سال 1375 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر  دارای 2 رشته فیزیک و فیزیک مهندسی در مقطع کارشناسی،4 رشته -گرایش حالت جامد، نجوم و اختر فیزیک، هسته ای، نانو در مقطع کارشناسی ارشد و 2 رشته -گرایش ماده چگال (حالت جامد) و فیزیک هسته ای در مقطع دکتری و همچنین دارای27 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. همچنین این دانشکده دارای یک رصد خانه و 8 آزمایشگاه پایه و تخصصی به نام های فیزیک پایه 1،  فیزیک پایه 2، فیزیک پایه 3، فیزیک جدید، اپتیک، هسته ای، حالت جامد آموزشی و  حالت جامد تحقیقاتی است.

 

 

دانشکده شیمی در  بهمن ماه سال 1373 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای 5 رشته گرایش محض، کاربردی، محیط زیست، فناوری اطلاعات و  دارویی در مقطع کارشناسی و 5 رشته - گرایش تجزیه، فیزیک، آلی، معدنی و کاربردی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دارای 20 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است.

 همچنین این دانشکده دارای یک کارگاه  و 4 آزمایشگاه آموزشی به نام های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و  8 آزمایشگاه تحقیقاتی به نام های شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، فیزیک و دستگاهی می باشد.

 

 

دانشکده زیست شناسی در بهمن ماه سال 1385 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در حال حاضر دارای 3 گرایش زیست شناسی عمومی، سلولی ملکولی و علوم گیاهی در مقطع کارشناسی و 6 گرایش علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی، علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی، علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری، علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی و علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی و بیوشیمی در مقطع کارشناسی ارشد و 1 رشته فیزیولوژی جانوری در مقطع دکتری و همچنین دارای 16 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. همچنین این دانشکده دارای 9 آزمایشگاه به نام های گیاه شناسی، جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری، میکروسکوپی و کشت بافت، بافت شناسی، جنین شناسی، سلولی و ملکولی و 4 آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی، ملکولی، فیزیولوژی اعصاب و علوم گیاهی است.

 

 

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1389 تأسیس و توسعه  چشمگیری، از ابتدای فعالیت داشته است.  این دانشکده هم اکنون دارای 5 رشته از بهترین رشته های مهندسی شامل: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، صنایع، برق-الکترونیک، مکانیک و عمران و همچنین دارای 25 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. 

 

 

دانشکده هنر در سال 1390 تأسیس و هم اکنون دارای دو رشته از بهترین رشته های هنر در سطح کشور یعنی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی و همچنین دارای 6 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه است. لازم به ذکر است این رشته ها در سطح کشور به غیر از دانشگاه دامغان صرفاً در دانشگاه تهران و دانشکده صدا و سیما دایر می باشند.

 

 

گروه عمومی شامل رشته فقه و حقوق جزا در مقطع کارشناسی ارشد و گروه دروس عمومی و معارف اسلامی می باشدکه 12 عضو هیأت علمی شاغل و بورسیه دارد.

 

 

پژوهشکده علوم زیستی در سال 1390 به منظور انجام امور تحقیقاتی در رشته های مرتبط با علوم زیستی تأسیس گردیده است.  این پژوهشکده شامل 4 گروه پژوهشی به نامهای گروه پژوهشی زیست شناسی سلولی و مولکولی، گروه پژوهشی فیزیولوژی، گروه پژوهشی علوم گیاهی، گروه پژوهشی بیوشیمی است که انجام طرح های پژوهشی تقاضا محور و کاربردی در زمینه زیست شناسی و پزشکی ترمیمی _ سلولهای بنیادی، زیست شناسی اعصاب و داروهای گیاهی را در دست اقدام دارد.