همایش های جاری
تماس با ما
نشانی: دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان
پست الکترونیکی: pr@du.ac.ir
مرکز تلفن دانشگاه: ۶-۳۵۲۲۰۰۸۱ ۰۲۳
نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰
کد پستی: ۴۱۱۶۷ – ۳۶۷۱۶
تلفکس روابط عمومی: ۳۵۲۲۰۲۴۹ ۰۲۳
ششمین کنفرانس رشد بلور ایران

تاریخ برگزاری: 20 آذرماه 1398

مکان برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه دامغان

آخرین مهلت دریافت مقاله: 14 اسفند  1398

آخرین مهلت ثبت نام: 25 فروردین  1399

 


پنجمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم

 تاریخ برگزاری: نیمه اول اسفند ماه 1398

 


اولین کنفرانس کاربرد ریاضی و علوم محاسباتی در علم اقتصاد

 تاریخ برگزاری: 16 بهمن ماه 1398

 


نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

تاریخ برگزاری:
20 و 21 آذرماه 1398

مکان برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه دامغان

آخرین مهلت ارسال آثار: اول آذرماه 1398