همایش های جاری
اولین کنفرانس کاربرد ریاضی و علوم محاسباتی در علم اقتصاد
16 بهمن ماه 1398


پنجمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم
03 تا 07 اسفند ماه 1398
تماس با ما
نشانی: دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان
پست الکترونیکی: pr@du.ac.ir
مرکز تلفن دانشگاه: ۶-۳۵۲۲۰۰۸۱ ۰۲۳
نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰
کد پستی: ۴۱۱۶۷ – ۳۶۷۱۶
تلفکس روابط عمومی: ۳۵۲۲۰۲۴۹ ۰۲۳
پنجمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم

 تاریخ برگزاری: نیمه اول اسفند ماه 1398

 


اولین کنفرانس کاربرد ریاضی و علوم محاسباتی در علم اقتصاد

 تاریخ برگزاری: 16 بهمن ماه 1398

 


نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

تاریخ برگزاری:
20 و 21 آذرماه 1398

مکان برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه دامغان

آخرین مهلت ارسال آثار: اول آذرماه 1398